Autonomiczne samochody wielką szansą dla osób niepełnosprawnych!

Samochody autonomiczne szansą dla osób niepełnosprawnych

Przejście na samochody bez kierowcy to nie tylko szansa na relaks za kierownicą. To szansa na zrewolucjonizowanie transportu osobistego w sposób, który oferuje korzyści zmieniające życie osobom niepełnosprawnym.

Ale aby tak się stało, potrzebujemy przemysłu samochodowego, który zaangażowałby się w bardziej integracyjne praktyki projektowe, których obecnie powszechnie nie ma, i zmierzy się z wyzwaniami związanymi z projektowaniem nowych sposobów interakcji z pojazdami autonomicznymi. Rozwiązanie mogłoby polegać na tym, że producenci czerpaliby inspirację z różnych dziedzin projektowania produktów, aby uzyskać równowagę między stylem a rzeczywistą przyjaznością dla użytkownika.

Termin „projektowanie włączające” jest używany do opisania uwzględnienia potrzeb i możliwości różnych osób w procesie projektowania. Przemysł samochodowy tradycyjnie koncentruje się na projektowaniu z myślą o osobach posiadających prawo jazdy – które z definicji są bardziej sprawną fizycznie częścią populacji.

Jednak osoby niepełnosprawne stanowią znaczną mniejszość – 22% ludzi w Wielkiej Brytanii (13,9 mln) w latach 2016-17. Wiele z tych osób może nie być w stanie prowadzić współczesnych samochodów, czy to z powodu problemów, jak utrata wzroku, znaczne upośledzenie fizyczne lub problemy poznawcze.

Niepełnosprawność i uzależnienie od transportu publicznego są najeżone trudnościami. A problemy z poruszaniem się są kluczową spośród barier, które osoby niepełnosprawne wymieniają jako powstrzymujące ich od większego udziału w życiu społecznym, czy to odwiedzania przyjaciół i rodziny, czy dołączania do innych społeczności.

Każdy kto ma stały kontakt z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi wie, jakim problemem jest brak możliwości poruszania się na dłuższe odległości. Dlatego zwiększenie dostępności transportu ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia ludziom poprawy jakości życia – czy to poprzez lepsze możliwości ekonomiczne, mniejszą izolację społeczną, .

Podczas gdy samochody autonomiczne w coraz większym stopniu usuwają potrzebę fizycznego kierowania pojazdami przez ludzi, istnieją inne bariery dla osób niepełnosprawnych korzystających z samochodów, które należy wziąć pod uwagę. Samo wsiadanie i wysiadanie z pojazdu stwarza trudności dla wielu osób niepełnosprawnych fizycznie – nie tylko dla osób na wózkach inwalidzkich – i dla wielu osób starszych, ponieważ siła mięśni zmniejsza się wraz z wiekiem. Dzięki temu przemyślane elementy konstrukcyjne, takie jak uchwyty i stopnie boczne, mogłyby być korzystne i bardzo istotne.

Funkcje obsługi wymagające znacznego wysiłku, takie jak składanie siedzenia samochodowego lub klapy tylne, mogą być trudne dla osób ograniczonych ruchowo, dlatego ważne jest, aby zostały zaprojektowane do pracy z rozsądnym poziomem siły przy użyciu uchwytów i dużych powierzchni styku. Pasy bezpieczeństwa również stwarzają trudności, ponieważ mogą być wręcz niemożliwe do sięgnięcia i zapięcia. 

Dla tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich, wymagany jest również prosty, łatwy w użyciu system bezpieczeństwa. Zakładając, że istnieje dobrze zaprojektowana rampa, obniżona podłoga i odpowiednia przestrzeń dla użytkownika wózka inwalidzkiego, aby wsiąść do pojazdu.

Samochody autonomiczne wprowadzą również nowe wyzwania, takie jak potrzeba interfejsów umożliwiających pasażerom wybór miejsca docelowego lub otrzymywanie informacji o ich podróży. Aby zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych, nie mogą polegać tylko na jednym rodzaju informacji lub informacji zwrotnej. Wyświetlacze wizualne mogą nie być odpowiednie dla niektórych pasażerów, podobnie jak wprowadzanie głosu może być nieodpowiednie dla innych.

Jednak pomimo znacznej dyskusji i zasobów przeznaczonych na zmianę transportu osobistego poprzez rozwój samojezdnych samochodów, niewiele jest dowodów na to, że projektowanie włączające jest główną częścią tego procesu. Obejmuje to organy regulacyjne, które aktualizują swoje prawo, aby uwzględnić testy autonomicznych pojazdów, ale najwyraźniej bez rozważania, w jaki sposób konstrukcja pojazdu może przynieść korzyści osobom niepełnosprawnym.

Projektowanie z myślą o wszystkich

Nie jest trudno zaprojektować dostępne samochody, jeśli potrzeby i możliwości zróżnicowanej populacji zostaną uwzględnione na wczesnym etapie procesu projektowania. Kilku producentów samochodów przyjęło tę filozofię, na przykład Ford używa „kombinezonu trzeciego wieku”, który symuluje ograniczoną mobilność, wzrok i zmysł dotyku, których doświadcza wiele starszych osób.

Pomaga to inżynierom i projektantom firmy prawidłowo uzyskać te ważne szczegóły, takie jak klamki 360 stopni, które umożliwiają łatwe otwieranie drzwi z zewnątrz za pomocą całego ramienia i dłoni, zamiast podciąganych uchwytów, które wymagają sprawnych palców i nadgarstków.

Podobnie firmy z innych sektorów już znalazły sposoby na opracowanie dostępnych interfejsów. Praca Samsunga nad produkcją inteligentnych telewizorów dostępnych dla niewidomych i niedowidzących otrzymała nagrodę Royal National Institute of Blind People’s Inclusive Society Award. Telewizor może odczytać użytkownikowi tekst na ekranie i przekazuje werbalne informacje o kanale, głośności i programie. Czyta nawet na głos przewodnik po programach na ekranie.

Przemysł samochodowy ma wybór: podróż klasą biznesową dla nielicznych wybranych lub prawdziwie dostępny transport dla szerszej populacji, oferujący godność i lepszą jakość życia tym, którzy każdego dnia stają przed poważnymi wyzwaniami. Chyba nie musimy przekonywać, którą drogą powinna pójść nasza branża.

Dołącz do grona naszych Partnerów!

Jeśli chcesz, by ta strona zaczęła dla Ciebie zarabiać, napisz na biuro@autocentrumgroup.pl

stronę napędza: